Wanneer de inrichting en instelling van een werkplek fysieke klachten veroorzaakt, kan een werkplekonderzoek uitkomst bieden. Beeldschermwerk en fysieke belasting zoals tillen/dragen, duwen/trekken, langdurig in dezelfde houding werken en repeterende handelingen brengen risico's met zich mee. Wij brengen deze risico's voor u in kaart en geven advies hoe deze te beperken. Soms zal een werkplek met andere arbeidsmiddelen moeten worden ingericht. Wij adviseren u dan bij maken van een ergonomisch juiste keuze.

Regelmatig blijkt dat investeringen in middelen alleen, geen of nauwelijks effect hebben. Vaak ligt de oorzaak van de klachten in andere factoren dan de 'hardware'. Onderzoek naar andere factoren is dan erg belangrijk. Voor ons is het vanzelfsprekend dat dit in elk werkplekonderzoek is opgenomen en besteden daarom uitgebreid aandacht aan de werkwijze en overige werkfactoren. Bronaanpak staat centraal in onze visie; daar waar dit niet haalbaar is, worden andere oplossingen geboden.

Wij onderscheiden 2 typen werkplekonderzoek:

Individueel werkplekonderzoek (IWO)
Een individueel werkplekonderzoek heeft als doel de gezondheidsrisico's van de verschillende werkfactoren (5W's) te inventariseren. Meestal gebeurd dit op basis van (fysieke) klachten maar het kan ook preventief worden ingezet. Na een uitgebreide analyse en overleg met de betrokkenen wordt een persoonlijk plan van aanpak opgesteld.

Afdelingsonderzoek (AO)
Een afdelingsonderzoek heeft als doel de gezondheidsrisico's op een gehele afdeling te inventariseren. De werkplekinrichting en werkmethodiek worden uitgebreid onderzocht en geanalyseerd. Een afdelingsonderzoek wordt meestal vanuit een preventief oogpunt ingezet. Na een uitgebreide analyse en overleg met de betrokkenen wordt een advies op maat gegeven. Effecten op verschillende niveaus worden in dit advies meegenomen.Afdeling

Voorkomen van fysieke klachten is ons specialisme.
Snel en duurzaam terugkeren.
Onderzoek risico's fysieke belasting en beeldschermwerk.
Ontwerpen van gezonde werkplekken.
Maatwerk en opleidingen op niveau.