Primum Movens logo

Deel dit artikel

Participatieve Werk Aanpassing (PWA)

Je neemt als werkgever Arbozaken serieus. Jullie RI&E is op orde, de werkplekken zijn aangepast en keurig met goede materialen ingericht. En toch zijn er medewerkers die klachten ervaren en zelfs verzuimen. Hoe kan dat nou? Vaak is een ergonomische werkplek slechts een basisvoorwaarde. Er zijn meerdere werkfactoren die een rol spelen. Wanneer die inzichtelijk zijn en je samen naar oplossingen zoekt, realiseer je eenvoudig een gezonde werksituatie.

Voor Wie

Het PWA protocol is ontwikkeld voor organisaties en (verzuimende) werknemers waar het, ondanks alle inzet, niet lukt om grip te krijgen op de werksituatie. En waar de werkplek al met ergonomische middelen is ingericht maar klachten niet verdwijnen.

Waarom

  • PWA helpt alle werkfactoren in kaart te brengen.
  • Medewerkers kunnen prima zelf inschatten waar het echte probleem ligt.
  • Het is een veilige methodiek die ‘lastige onderwerpen’ wel bespreekbaar maakt.
  • Samen tot oplossingen komen, creëert draagvlak bij alle betrokkenen.
  • De ergonomische investeringen worden wel op de juiste wijze gebruikt.

Stappenplan PWA

Het protocol bestaat uit 5 stappen:

  1. Intake / Screening
  2. Werkplekonderzoek
  3. Driegesprek
  4. Plan van Aanpak en Rapportage
  5. Evaluatie

Stap 1 - Intake / Screening

Inzicht in de medische situatie en relatie met de werktaken

In stap 1 doen we een uitgebreide (arbeids)fysiotherapeutische beoordeling van de klachten. We kijken naar de werktaken en hoe deze op de klachten inwerken. Indien nodig doen we aanvullende fysiotherapeutische tests. We ronden af met een (arbeids)fysiotherapeutische diagnose en conclusie. De eventuele klachtenrelatie met het werk is dan helder. Ook bepalen of we de volgende fase ingaan. Als de oorzaak elders ligt, dan volgt gerichte doorverwijzing en sluiten wij de interventie af.

Stap 2 - Werkplekonderzoek

Op de werkplek knelpunten in kaart brengen

We nemen op de werkplek de dagelijkse werktaken en handelingen met de medewerker door. Ook onderzoeken we bij welke handelingen of bewegingen herkenbare klachten optreden. Dan brengen we eventuele knelpunten in de werkwijze, werkplekinrichting en de fysische werkomgeving in kaart. Deze vullen we vervolgens aan met risicofactoren uit de intake/screening. Hierdoor kunnen we specifiek aangeven welke (werk)aspecten een relatie met de klachten hebben. En daar gericht mee aan de slag.

Stap 3 - Driegesprek

Met betrokkenen bevindingen en acties bespreken

We gaan samen zitten en bespreken met de medewerker en de leidinggevende of de HRM medewerker de bevindingen uit de vorige stappen. Wij leiden het gesprek en geven een samenvatting van de bevindingen uit de intake/screening en het werkplekonderzoek. Natuurlijk wordt de privacy van de medewerker hierbij volledig gerespecteerd. In een open, vertrouwelijke en professionele sfeer bespreken we de gevonden knelpunten. Samen stellen we een knelpuntenlijst op met prioriteiten en zoeken naar haalbare oplossingen.

Stap 4 - Plan van Aanpak en rapportage

Verbeterafspraken vastleggen en rapporteren

Op basis van het driegesprek stellen we een individueel plan van aanpak op. Hierin leggen we de afspraken vast. Iedereen weet wat er van hen wordt verwacht en kan er mee aan slag. Ook maken we een volledig rapport (met daarin de persoonlijke / medische gegevens) voor de medewerker op. Soms wordt er ook voor gekozen het volledige rapport naar de bedrijfsarts te sturen. Dat is afhankelijk van de werksituatie en gebeurt alleen wanneer de medewerker hier schriftelijk toestemming voor geeft. De leidinggevende / werkgever ontvangt een werkgevers versie (zonder de persoonlijke / medische gegevens) van het werkplekonderzoek en de adviezen.

Stap 5 - Evaluatie

Checken of de problemen zijn opgelost

Na het versturen van de rapportage(s) kijken we of een evaluatie op de werkplek is gewenst. Zo niet, dan doen we een telefonische evaluatie. In overleg met de leidinggevende en de medewerker bepalen we wat in jullie situatie van toepassing is. Eventuele extra aanpassingen of vervolgafspraken bevestigen we in een kort verslag en sluiten de interventie af.

kosten

Participatieve Werk Aanpassing – volledig protocol
480
Participatieve Werk Aanpassing – alleen Intake / Screening
87.50

De kosten voor onze inzet zijn afhankelijk van welke stappen worden doorlopen. Als tijdens stap 1 blijkt dat er geen werkfactoren van invloed zijn, dan stopt daar de interventie. In dat geval brengen wij alleen de kosten van de intake in rekening

Neem gerust contact met ons op voor de mogelijkheden.

Primum Movens

Als professioneel adviesbureau biedt Primum Movens zowel preventieve als curatieve trajecten aan op het gebied van Arbeid & Gezondheid.

© Copyright 2021 - Primum Movens - All Rights Reserved
Techniek: Snowfreakz Media
cross