Primum Movens logo

Deel dit artikel

Multidisciplinaire 1e lijns Arbeidsintegratie (MEA)

Iedere organisatie heeft te maken met verzuim, dat is normaal. De verzuimbegeleiding is vaak geregeld via leidinggevende, HR en de bedrijfsarts. Meestal is dat genoeg en werkt het prima. Zeker daar waar het gaat om verklaarbare klachten en regulier herstel. Er zijn ook gevallen waar minder grip op te krijgen is. Je doet er alles aan en toch glippen ze op een of andere manier door de vingers. Voor je weet ben je een jaar verder en komt de onvermijdelijke vraag of er wel genoeg aan de re-integratie is gedaan.

Voor Wie

Het programma is specifiek gericht op medewerkers die vallen binnen de periode 6 weken tot 48 weken verzuim. Tevens is er sprake van aanhoudende klachten die in het reguliere (para)medische circuit niet goed kunnen worden verholpen. En deze klachten zijn dermate verstorend aanwezig dat ze een terugkeer naar werk belemmeren.

Waarom

  • Langer dan 6 weken afwezig? Langdurig verzuim moeilijk te vermijden
  • In 12 weken een duurzame terugkeer naar werk
  • Complete aanpak; fysieke, mentale en werkgerichte begeleiding
  • Belangen werknemer en werkgever gewaarborgd
  • MEA voorkomt hoge kosten en persoonlijk leed

Tijdig inzetten en gerichte begeleiding essentieel

Neem je in een re-integratie traject (te) laat actie, dan wordt een succesvolle terugkeer in werk een lastig verhaal. De druk is erg hoog en er hangt voor alle betrokkenen veel vanaf. Een duurzame terugkeer naar werk is vaak prima haalbaar als je maar snel en gericht actie onderneemt. Blijkt dat toch niet te lukken? Dan kun je, nog ruim voor het verstrijken van de poortwachter termijnen, andere passende maatregelen nemen.

Kenmerken van het programma

In ons programma staat een multidisciplinaire aanpak centraal volgens de drie pijlers: fysieke training, mentale begeleiding en werkgerichte coaching. Vanaf het eerste moment staat alles in het teken van een terugkeer naar werk.

Het programma is vormgegeven op basis van recente wetenschappelijk onderbouwde methoden zoals: graded activity, oplossingsgericht coachen, empowerment en workcoaching. Gedurende het traject sturen we intensief op wederzijdse verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer. Hierdoor kunnen we de belangen van alle betrokkenen waarborgen.

Een goede samenwerking met leidinggevende, HR en de bedrijfsarts is in onze ogen onmisbaar. We hebben regelmatig contact en rapporteren over de voortgang van het traject. De rapportages kunnen eenvoudig worden opgenomen in het re-integratiedossier.

kosten

De kosten van de fysieke training zijn in principe op basis van vergoedingen fysio via de aanvullende ziektekostenverzekering van de medewerker. Is iemand niet of onvoldoende verzekerd? Dan volgt overleg met betrokkenen over deze kosten.

De mentale begeleiding en werkgerichte begeleiding wordt altijd via een factuur à €1495,- bij de werkgever in rekening gebracht.

Aanvullende afspraken / maatwerk is in overleg altijd mogelijk. Neem gerust contact met ons op voor de mogelijkheden.

Primum Movens

Als professioneel adviesbureau biedt Primum Movens zowel preventieve als curatieve trajecten aan op het gebied van Arbeid & Gezondheid.

© Copyright 2021 - Primum Movens - All Rights Reserved
Techniek: Snowfreakz Media
cross