Reïntegratie is gericht op het herstel van (fysieke) klachten. Wanneer men (te) lang met klachten blijft doorlopen, zal herstel langer duren. In sommige gevallen is volledig herstel zelfs helemaal niet meer te verwachten. Wanneer iemand klachten heeft ontwikkeld, wordt vaak een medisch traject via de huis- of bedrijfsarts ingezet. Veelal worden alleen symptomen behandeld en niet de oorzaak van de problemen.

Regelmatig zien wij dat dezelfde klachten weer snel terugkomen. Wij gaan, gezamenlijk met de werknemer, op zoek naar de bron van de problematiek en voeren aanpassingen door. Hierbij wordt de medewerker gecoacht in het vinden van passende oplossingen (Sherbrooke methode). Wanneer werknemers zelf oplossingen bedenken, is het draagvlak en succes van de interventie groter.

Wanneer een medewerker door werkrelevante klachten is uitgevallen, kan een individueel werkplekonderzoek uitkomst bieden. De relatie tussen de werkzaamheden en klachten wordt tijdens het onderzoek uitgebreid geanalyseerd. Op basis van de resultaten kunnen acties worden uitgezet en verergering van klachten worden voorkomen.

Met onze gerichte interventies worden de voorwaarden tot herstel geoptimaliseerd en is een snelle terugkeer op de werkplek eenvoudig te realiseren. Een werkplektraining, tilcursus en training on the job kunnen aan een spoedig herstel bijdragen.pijn

Voorkomen van fysieke klachten is ons specialisme.
Snel en duurzaam terugkeren.
Onderzoek risico's fysieke belasting en beeldschermwerk.
Ontwerpen van gezonde werkplekken.
Maatwerk en opleidingen op niveau.