Primum Movens logo

Deel dit artikel

Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

De RI&E? Dat is toch dat ingewikkelde onderwerp waar de organisatie ook nog verplicht iets mee moet? En wat we al net even te lang hebben laten liggen? Een RI&E is belangrijk. Zo belangrijk dat de overheid deze via de Arbowet verplicht heeft gemaakt voor alle ondernemers met personeel. Lastig hoeft het niet persé te zijn. Als je er eens goed voor gaat zitten, biedt de RI&E juist mogelijkheden. Met onze aanpak wordt de RI&E geen verplicht nummer maar een succesnummer!

Voor Wie

Wij begeleiden organisaties die al langer worstelen met het opstellen van een RI&E. En organisaties die al prima bezig zijn, maar een verdiepingsslag willen maken. Voor iedereen die met een actuele RI&E dé basis voor een succesvol arbobeleid wil neerzetten.

Waarom

  • Een RI&E helpt je op eenvoudige wijze de risico’s binnen jouw organisatie in kaart te brengen.
  • Je wilt begeleiding bij het volledige proces of alleen specifieke delen laten verzorgen.
  • Je kan meer gefocust arbobeleid voeren en de risico’s effectief verkleinen.
  • In een gezond bedrijf zijn de werknemers nu eenmaal positiever en productiever.
  • Het is verplicht… dan kan je er net zo goed het maximale uithalen.

Stappenplan RI&E

Een RI&E bestaat uit altijd uit 4 stappen:

  1. Inventarisatie; Welke risico’s spelen er in de organisatie?
  2. Evaluatie; Hoe groot is het risico?
  3. Plan van Aanpak; Hoe gaat u uw risico’s aanpakken?
  4. Toetsen van de RI&E; beoordeling door een kerndeskundige.

Stap 1 Inventarisatie

Alle risico’s in uw bedrijf op één lijst.

De eerste stap bij het uitvoeren van een RI&E is het maken van een lijst met de risico’s in jullie organisatie. Dit wordt inventarisatie genoemd. Een manier om dit te doen is werkrisico’s in te delen naar risicosoorten. En door te kijken naar welke risico’s binnen jouw branche al bekend zijn. Door de verschillende categorieën langs te gaan, krijg je een compleet beeld. Vergeet ook niet te checken of de andere arbozorg op orde is zoals BHV, arbodienstverlening en een preventiemedewerker.

Stap 2 Evaluatie

Risico’s sorteren: de belangrijkste bovenaan.

Nadat de lijst met risico’s is opgesteld, komt het evalueren van jullie risico’s. Vergelijk alle risico’s van de lijst en zet ze in de goede volgorde onder elkaar. De belangrijkste bovenaan. Dit helpt om prioriteiten te stellen voor jouw plan van aanpak. Maar wat is nu het belangrijkst? Dat is afhankelijk van verschillende factoren en ook wie je het vraagt. Via het invullen van een risico matrix kan je eenvoudig tot een onderbouwde keuze in volgorde komen.

Stap 3 Plan van Aanpak

Wie doet wat? En wanneer?

Goed, je hebt nu al een mooie ‘To Do’ lijst klaar. Maar hoe ga je daar dan mee aan de slag? Dat doe je met een Plan van Aanpak. Hierin geef je aan welke maatregelen nodig zijn om de gevonden risico’s te elimineren. Ook hier geldt: voorkómen is beter dan genezen! Pak de risico’s aan bij de oorzaak in plaats van het gevolg. Bedenk wat je er voor nodig hebt, wie het gaat oppakken en vooral wanneer het moet zijn gerealiseerd. De Inspectie SZW zal je hier bij controle zeker naar vragen.

Stap 4 Toetsing

Een check of de RI&E aan de wettelijke richtlijnen voldoet

Nadat je de vorige 3 stappen hebt doorlopen, moet de RI&E nog worden getoetst. Meestal toetst een gecertificeerde deskundige jouw RI&E en controleert of alle risico’s op je lijst staan. En of je de situatie in jullie organisatie juist hebt beschreven. Zijn de laatste normen en richtlijnen wel gebruikt? Zie het als een onafhankelijke finale check van jouw goede plannen tot verbetering van de veiligheid en werkomstandigheden. Soms is toetsing niet nodig! Er zijn uitzonderingen op de toetsingsverplichting. Wij zoeken dat graag voor je uit.

Jouw RI&E ook een groot succes?

De RI&E is als het ware het fundament van het arbobeleid. Pas als je weet waar de risico’s liggen in de organisatie en wat de mogelijke effecten van deze risico’s zijn, kan je de juiste maatregelen nemen. Met behulp van de RI&E krijg je haarscherp voor ogen waar je mee aan de slag kan en op welke manier. Wij helpen graag de risico’s inzichtelijk te maken. En dat doen we op een overzichtelijke, to the point manier. Alleen de echte risico’s en dus ook echte resultaten.

kosten

De kosten voor onze inzet worden in een maatwerkofferte verstrekt. Afhankelijk van jouw wensen, hoeveel je zelf kunt / wilt doen, maken wij een realistische kostenraming. Wij werken samen met een gecertificeerde kerndeskundige waardoor wij een volledige RI&E kunnen verzorgen. Als er alleen een deel RI&E of verdiepend onderzoek is gewenst, dan kan dat natuurlijk ook. Vanuit onze achtergrond en ervaring hebben we specifieke expertise op het gebied van risico’s fysieke belasting. Neem gerust contact op voor een kosteloos verkenningsgesprek.

Primum Movens

Als professioneel adviesbureau biedt Primum Movens zowel preventieve als curatieve trajecten aan op het gebied van Arbeid & Gezondheid.

© Copyright 2021 - Primum Movens - All Rights Reserved
Techniek: Snowfreakz Media
cross