Preventie is gericht zich op het voorkomen van (fysieke) klachten. Hoge kosten en persoonlijk leed kunnen met de juiste interventies worden voorkomen. De kosten voor het oplossen van de problemen overstijgen ruimschoots de kosten voor preventie. Onze interventies zijn aantoonbaar kosteneffectief.

Volgens huidige normen geldt wanneer een medewerker zich ziek meldt dat de kosten voor de ziekmelding +/- 2½ keer het salaris van desbetreffende medewerker bedragen. Deze factor bestaat onder andere uit: een salarisdeel voor vervanging, productieverlies, kosten human resources / personeelszaken, arbodienstverlening, etc.

Wanneer medewerkers soortgelijke klachten te ervaren tijdens werkzaamheden en zelfs ziekte uitval dreigt, wordt een afdelingsonderzoek interessant. De relatie tussen de werkzaamheden op de afdeling en klachten wordt uitgebreid geanalyseerd. Op basis van de resultaten kan gericht actie worden onder nomen en klachten bij collega's worden voorkomen. Een werkplektraining, tilcursus of een training on the job kunnen dan uitkomst bieden. Het voorkomen van klachten voordat deze kunnen ontstaan wordt primaire preventie genoemd.

Soms heeft een medewerker eerder klachten gehad en hebben de problemen tot verzuim geleid. Dan kan een individueel werkplekonderzoek inzicht verstrekken over de relatie tussen de werkzaamheden en het klachtenpatroon. Herhaalde uitval kan dan worden voorkomen, dit noemen wij secundaire preventie.knielen

 

Voorkomen van fysieke klachten is ons specialisme.
Snel en duurzaam terugkeren.
Onderzoek risico's fysieke belasting en beeldschermwerk.
Ontwerpen van gezonde werkplekken.
Maatwerk en opleidingen op niveau.